XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” odbyła się 24-27 września 2020 roku się w formie stacjonarnej z możliwością uczestnictwa zdalnego (online). W Konferencji wzięło udział ponad 500 osób reprezentujących 125 jednostek naukowych z Polski.
 
DSC_0039
DSC_0049
DSC_0052
DSC_0053
DSC_0054
DSC_0055
DSC_0058
previous arrow
next arrow

 
Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:

 • dr hab. Leszek Kaczmarek– Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Tytuł wystąpienia: Co biolog molekularny ma do powiedzenia o umyśle?

 • dr hab. Kazimierz Rzążewski– Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Tytuł wystąpienia: Kondensacja Bosego-Einsteina wczoraj i dziś

 • Dr hab. Małgorzata Bieńkowska prof. UwB– Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku

Tytuł wystąpienia: Interdyscyplinarność w naukach społecznych

 • Maciej Raszewski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Zakład Ubezpieczeń

Tytuł wystąpienia: Skuteczność systemów emerytalnych a ich otoczenie

 • dr inż. Leszek Latacz– Smart Solution

Tytuł wystąpienia: Techniczne zastosowania mikrotomografii komputerowej

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Zostały one podzielone na poszczególne obszary naukowe. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauk medycznych i nauk o zdrowiu, przyrodniczych, ścisłych, technicznych, humanistycznych, społecznych, leśnych, rolniczych i weterynaryjnych. Podczas wydarzenia zaprezentowano również zagadnienia w zakresie sztuki.

Komitet Naukowy:

dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Justyna Bohacz, prof. UP, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Jacek Breczko prof. UM, Studium Psychologii i Filozofii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr hab. Anna Karłyk-Ćwik, prof. DSW, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

dr hab. Antoni Czyż, prof. UPH, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Anna Dymmel, prof. UMCS, Katedra Humanistyki Cyfrowej, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS, Katedra Immunobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Paweł Glibowski, prof. UP, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. inż. Arkadiusz Gola, prof. PL, Zakład Robotyzacji i Organizacji Produkcji, Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Anna Jakubczyk, prof. UP, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. UP, Zakład Inżynierii Ekologicznej, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

dr hab. Magdalena Krauze, prof. UP, Katedra Biochemii i Toksykologii, Wydział Biologii, Pracownia Biochemii Analitycznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Mariusz Krawiec, prof. UMCS, Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Instytut Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. n. wet., dr n. pr. Piotr Listos, prof. UP, Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Agata Skała, prof. UMCS, Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. n. med. Iwona Wertel, prof. UM, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. Ewa Janik-Zabrotowicz, prof. UMCS, Katedra Biologii Komórki, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS, Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Urszula Złotek, prof. UP, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. Anna Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. n. farm. Anna Serefko, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Alicja Antas-Jaszczuk, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr n. med. Agnieszka Bartoszek, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

dr Konrad Czernichowski, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr inż. Zbigniew Czyż, Katedra Płatowca i Silnika, Wydział Lotnictwa, Lotnicza Akademia Wojskowa

dr Agnieszka Demczuk, Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Małgorzata Dziekanowska, Katedra Socjologii Zmiany Społecznej, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Maciej Frant, Zakład Chorób Świń, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

dr Monika Jach, Katedra Biologii Molekularnej, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Małgorzata Kozioł, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Agnieszka Lasota, Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Łukasz Lewkowicz, Katedra Myśli Politycznej. Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Dorota Litwin-Lewandowska, Katedra Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr inż. Małgorzata Łatka, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska

dr inż. Agnieszka Malik, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Kamil Mazurek, Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr n. praw. Jolanta Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Łukasz Pilarz, Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr Anna Pytlak, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN

dr Justyna Rynkiewicz, Katedra Estetyki i Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr n. med. Marcin Rząca, Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Ewa Sajnaga, Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN, Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr inż. Rafał Sochaczewski, Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

dr Piotr Stanek, Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr inż. Maciej Szeląg, Katedra Budownictwa Ogólnego, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

dr Dorota Tymura, Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Rafał Wawer, Katedra Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr inż. Wioletta Wróblewska, Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr n. o zdr. Kinga Zdunek, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Agnieszka Ziętek, Katedra Administracji Publicznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

Komitet Organizacyjny:

 • Paulina Badura • Jakub Biegała
 • Katarzyna Bielecka • Ewelina Chodźko
 • Robert Chudzik • Maciej Czarnecki
 • Zbigniew Czyż • Alicja Danielewska
 • Weronika Domerecka • Beata Fijołek-Soska
 • Patrycja Gierszon • Karolina Głogowska
 • Łukasz Grabowski • Joanna Jędrzejewska
 • Paulina Kazimierczak • Joanna Kocięcka
 • Klaudia Kowalik • Katarzyna Krajewska
 • Agata Krzos • Adam Kubaczyński
 • Maria Kurzylewska • Michał Litwińczuk
 • Tomasz Łusiak • Kamil Maciąg
 • Monika Maciąg • Angelika Mastalerczyk
 • Izabela Miturska • Izabela Mołdoch-Mendoń
 • Aleksandra Okupińska • Paulina Pańczyk
 • Marceli Romańczuk • Dorota Sikora
 • Olga Smalej • Gabriela Sobiło
 • Agnieszka Sowa • Marcin Szklarczyk
 • Marcin Szlachetka • Joanna Szydełko
 • Paulina Szymczyk • Magdalena Śliwa
 • Kamila Talarek • Gracjana Woźniak
 • Wioletta Wróblewska • Sofiia Zaiats
 • Marzena Zieziula

 

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

– Politechnika Lubelska

 

Patronatem Honorowym wydarzenie objęli:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Prezydent Miasta Lublin,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Instytut Badań Edukacyjnych,
 • Instytut Medycyny Wsi w Lublinie,
 • Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej,
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne,
 • Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika,
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

Patronatem Medialnym wydarzenie objęli:

Sponsor:

– Smart Solutions Robert Kaczmarczyk.

Facebook