23-24 marca na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej (Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin) odbyła się XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. W Konferencji uczestniczyło ponad 690 osób ze 113 różnych jednostek naukowych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele firm oraz portali internetowych.
🎬 zobacz relację wideo, kliknij playKonferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:
Prof. dr hab. Jan Maciejewski – Kierownik Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych w Instytucie Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Tytuł wystąpienia: „Problematyka bezpieczeństwa w naukach społecznych – socjologiczna perspektywa”
Prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik – Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Tytuł wystąpienia: „Międzynarodowe rekomendacje podstawą zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce”
Dr hab. Piotr Wasylczyk – Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, University College London
Tytuł wystąpienia: „Od impulsów laserowych do mikro-robotów, albo jak spędzić życie w nauce robiąc nudne rzeczy, które nikogo nie interesują”
Piotr Szczepanek – Dyrektor Pionu Systemów Sieciowych Comp S.A.
Tytuł wystąpienia: „System Treatnet – innowacyjny system wykrywania zainfekowanych użytkowników”
Krzysztof Ostafiński – Dyrektor Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
Tytuł wystąpienia: „Wiarygodność finansowa. Platforma Score Hunter jako przykład nowoczesnej platformy edukacyjnej”
Tomasz Mloduchowski – MindMe, www.mindme.pl
Tytuł wystąpienia: „Innowacje w terapii – wprowadzanie nowych technologii w celu zapewnienia ludziom niemającym możliwości skorzystania z terapii tradycyjnej łatwiejszego dostępu do pomocy”


Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Zostały one podzielone na poszczególne obszary naukowe. Podczas dwudniowych obrad odbyło się 42 sesje wystąpień ustnych oraz 2 sesje posterowe. Każdej z nich towarzyszyła rzetelna, naukowa dyskusja, która umożliwiła wymianę zdań i spostrzeżeń na dany temat.

DSC_1870
DSC_1871
DSC_1892
DSC_1898
DSC_1926
DSC_1938
DSC_1986
DSC_2020
DSC_2030
DSC_2116
DSC_2122
DSC_2176
DSC_2178
DSC_2201
DSC_2213
DSC_2224
DSC_2236
DSC_2260
DSC_2329
DSC_2338
DSC_2388
DSC_2396
DSC_2469
DSC_2480
DSC_2507
DSC_2536
DSC_2542
DSC_2545
DSC_2547
DSC_2602
DSC_2610
DSC_2618
DSC_2657
DSC_2697
DSC_2704
DSC_2709
DSC_2711
DSC_2714
DSC_2722
DSC_2727
DSC_2733
DSC_2739
DSC_2750
DSC_2840
DSC_2841
DSC_2865
DSC_2874
DSC_2889
DSC_3121
IMG_6332
IMG_6334
IMG_6347
IMG_6359
IMG_6362
IMG_7019
IMG_7023 (1)
IMG_7116
IMG_7188
IMG_7192
previous arrow
next arrow

 

Wśród prezentacji znalazły się zagadnienia dotyczące obszaru nauk: medycznych i nauk o zdrowiu, przyrodniczych, ścisłych, technicznych, humanistycznych, społecznych, leśnych, rolniczych i weterynaryjnych, a także wystąpienia z obszaru sztuki. Konferencję zwieńczyło całościowe podsumowanie spotkania oraz wręczenie nagród autorom najlepszych wystąpień ustnych i posterów wyłonionych na podstawie ocen Komitetu Naukowego.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych, wymiany doświadczeń i wyników badań związanych z wieloma dziedzinami nauki, a także wysłuchania wystąpień zaproszonych gości i innych uczestników. Owocem obrad była aktualizacja wiedzy, integracja środowiska naukowego oraz promocja nauki.

Lista nagrodzonych wystąpień ustnych i posterów naukowych w poszczególnych obszarach:

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu:
• Najlepsze wystąpienia: Dariusz Chojęta, Maciej Chmielarski, Alina Hadyk, Eliza Hamruk, Tomasz Karolczyk, Katarzyna Kujawa, Angelika Mastalerczyk, Joanna Miśkiewicz, Stanisław Orzechowski, Joanna Radulska, Wojciech Rogóż, Jakub Rech, Damian Skrypnik, Aleksandra Wasiak.
• Najlepsze postery: Zofia Juszczyk, Jakub Krzaczyński, Kamil Łuczykowski, Piotr Stępnicki.

Obszar nauk społecznych:
• Najlepsze wystąpienia: Diana Dajnowicz-Piesiecka, Małgorzata Flaga, Piotr Hetnar, Olga Karczewska, Dominik Malik, Agnieszka Marczewska, Kamil Płóciennik, Marzena Przeworska, Mirosław Rucki.

Obszar nauk humanistycznych i sztuki:
• Najlepsze wystąpienia: Konrad Dałek, Adrian Durys, Karolina Janeczko, Anna Sadowska, Elżbieta Styk, Olga Żyminkowska.
• Najlepszy poster: Sandra Gorzka.

Obszar nauk technicznych:
• Najlepsze wystąpienia: Karol Leluk, Jan Poleszczuk, Sebastian Skupiński.
• Najlepsze postery: Andrzej Ziółkowski.

Obszar nauk przyrodniczych:
• Najlepsze wystąpienia: Azza Abdelkarim, Karolina Rajek, Michał Styczyński, Karol Wojtkowski, Joanna Wójcik.
• Najlepsze postery: Michał Juszczak, Michał Rakowski.

Obszar nauk ścisłych:
• Najlepsze wystąpienie: Małgorzata Kostrzewa, Weronika Lamperska.
• Najlepszy poster: Tomasz Rowicki.

Obszar nauk Nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych:
• Najlepsze wystąpienie: Katarzyna Kruk, Anna Stępień.
• Najlepszy poster: Patrycja Boguta.

Komitet Naukowy:
• prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• prof. dr hab. Roman Doktór, Katedra Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
• prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Rektor Politechniki Lubelskiej,
• prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik, Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny
w Lublinie,
• prof. dr hab. Jan Maciejewski, Kierownik Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych w Instytucie Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
• prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Psychologii i Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL, Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
• dr hab. Barbara Zdzisińska, prof. nadzw. UMCS, Zakład Wirusologii i Immunologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
• dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS, Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
• dr hab Małgorzata Adamik-Szysiak, Zakład Dziennikarstwa, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska-Junak, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr hab. Małgorzata Dmitryjuk, Katedra Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
• dr hab. Anna Dymmel, Zakład Kultury Informacyjnej i Czytelnictwa, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr hab. Marta Fiołka, Zakład Immunobiologii, Instytut Biologii i Chemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr hab. Marek Florek, Zakład Archeologii Średniowiecza i Okresu Nowożytnego, Instytutu Archeologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr hab. Grzegorz Janusz, Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
• dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas, Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,
• dr hab. inż. Aneta Krzyżak, Katedra Płatowca i Silnika, Wydział Lotnictwa, Lotnicza Akademia Wojskowa,
• dr hab. Agnieszka Nawrocka, Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
• dr hab. n. farm. Anna Petruczynik, Zakład Chemii Nieorganicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr hab. Aneta Ptaszyńska, Zakład Botaniki i Mykologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr hab. Agata Skała, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr hab. Piotr Wasylczyk, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Department of
Medical Physics and Biomedical Engineering, University College London,
• dr hab. n. med. Iwona Wertel, Pracownia Immunologii Nowotworów, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr Artur Banach, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
• dr Magdalena Barabas, Zakład Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr Dorota Bis, Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
• dr n. med. Renata Bogusz, Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr Agnieszka Demczuk, Zakład Praw Człowieka, Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr Małgorzata Dziekanowska, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie,
• dr inż. Michał Gęca, Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska,
• dr inż. Arkadiusz Gola, Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska,
• dr Anna Grabowiec, Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr inż. Łukasz Grabowski, Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska,
• dr Monika Jach, Katedra Biologii Molekularnej, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
• dr inż. Daniel Janczak, Zakład Mikrotechnologii i Nanotechnologii, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska,
• dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr Anna Karłyk-Ćwik, Instytut Pedagogiki Specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu,
• dr n. farm. Przemysław Kołodziej, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr Paweł Kot, Katedra Psychologii Emocji i Motywacji, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
• dr n. med. Małgorzata Kozioł, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr Grzegorz Krzywiec, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk,
• dr inż. Monika Kulisz, Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska,
• dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
• dr Agnieszka Lasota, Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
• dr Łukasz Lewkowicz, Zakład Myśli Politycznej, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr Dorota Litwin-Lewandowska, Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii, Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr inż. Małgorzata Łatka, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska,
• dr inż. Tomasz Łusiak, Katedra Płatowca i Silnika, Wydział Lotnictwa, Lotnicza Akademia Wojskowa,
• dr Magdalena Marzec-Jóźwicka, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
• dr Marta Oleszek, Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
• dr inż. Konrad Pietrykowski, Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska,
• dr Anna Pytlak, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
• dr n. med. Marcin Rząca, Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr Ewa Sajnaga, Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
• dr n. farm. Anna Serefko, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
• dr inż. Rafał Sochaczewski, Katedra Nauk Technicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
• dr inż. Mirosław Szala, Katedra Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska,
• dr inż. Robert Szczepaniak, Katedra Płatowca i Silnika, Wydział Lotnictwa, Lotnicza Akademia Wojskowa,
• dr inż. Marcin Szlachetka, Katedra Nauk Technicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
• Dr Mariola Tymochowicz, Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr n. med. Justyna Woś, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr n. med. Gustaw Wójcik, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
• dr Marta Wójcik, Zakład Patofizjologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
• dr inż. Wioletta Wróblewska, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Komitet Organizacyjny:
o Adler Grażyna
o Bąbel Robert
o Bąk Jadwiga
o Bereda Barbara
o Chodźko Ewelina
o Chrzan-Rodak Agnieszka
o Chudzik Robert
o Cywińska Emilia
o Czyż Zbigniew
o Danielewska Alicja
o Dzierżak Róża
o Falkowicz Katarzyna
o Głogowska Karolina
o Grochowska Anita
o Gruntowicz Katarzyna
o Haratym Agnieszka
o Kanteluk Artur
o Karczewska Olga
o Karpiński Paweł
o Kasprzak Aneta
o Kasprzycka Weronika
o Kilmek Monika
o Kocięcka Joanna
o Konarska Jagoda
o Krawczak Ewelina
o Kruk Marta
o Krzos Agata
o Kubaczyński Adam
o Kujawska Justyna
o Łogożna-Wypych Katarzyna
o Maciąg Kamil
o Maciąg Monika
o Majewska Ewa
o Miturska Izabela
o Mucha Mateusz
o Nachman Joanna
o Okła Karolina
o Ozga Małgorzata
o Parzoń Aneta
o Pawłowska Anna
o Sarzyńska Sylwia
o Siadkowska Ksenia
o Surma Aleksandra
o Szklarczyk Marcin
o Szymański Kamil
o Ślefarska Daria
o Świercz Aleksandra
o Talarek Kamila
o Tokarz Mateusz
o Tulwin Tytus
o Wodzińska Joanna
o Wójcik Łukasz
o Wójcik-Oliveira Katarzyna
o Wróblewska Wioletta
o Wrzyszcz Barbara
o Zglenicka Martyna
o Ziomek Mariola

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Patronatem Honorowym wydarzenie objęli:
• Instytut Badań Edukacyjnych,
• Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach,
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• Politechnika Lubelska,
• Prezydent Miasta Lublin,
• Program Edukacyjny Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
• Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Patronatem Medialnym wydarzenie objęli:
• Forum Akademickie forumakademickie.pl
• Laboratorium Przegląd Ogólnopolski laboratorium.elamed.pl
• Portal medyczny MEDtube medtube.pl
• Multimedia www.grupamultimedia.pl
• Platforma Pol-Int www.pol-int.org/pl
• Polskie Radio Lublin www.radio.lublin.pl
• Portal biotechnologia.pl biotechnologia.pl
• Portal mojapsychologia.pl mojapsychologia.pl
• Portal wysokienapiecie.pl wysokienapiecie.pl
• Portal psychologia.net.pl psychologia.net.pl
• TV Student tvstudent.pl
• Portal laboratoria.xtech.pl www.laboratoria.xtech.pl

Wspierali nas:
– Comp S.A.,
– MindMe, www.mindme.pl.


Organizatorzy

Facebook