X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” odbyła się w dniach 17-18 marca 2018 r. na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

W wydarzeniu wzięło udział 688 uczestników reprezentujących 82 jednostek naukowych z całej Polski. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele nauk medycznych, przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych, technicznych oraz sztuki.

🎬 zobacz relacje wideo, kliknij play

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:

Pani prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek – Kierownik, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
która zaprezentowała wykład pt.: „Zwinność jako czynnik sukcesu organizacji w społeczeństwie wiedzy

Pan prof. dr hab. Mariusz Gagoś – Kierownik, Zakład Biologii Komórki, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
który zaprezentował wykład pt.: „Amfoterycyna B – nowe możliwości

Pan Tomasz Rozwalka – Koordynator Projektów B+R Harpo Sp. z o.o.,
który zaprezentował wykład pt.: „Inteligentna odzież dla osób głuchoniewidomych – aplikacja wyników prac B+R

Wykład Patrona:
Pan Krzysztof Ostafiński – Dyrektor Programu, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
który zaprezentował wykład pt.: „Program Nowoczesne Zarządzanie biznesem, czyli edukacja ekonomiczna dla każdego studenta. . Score Hunter jako przykład nowoczesne platformy edukacyjnej

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konferencji TYGIEL w Lublinie, 23-24 marca 2019 r. Więcej informacji już wkrótce!

IMG_7637
IMG_7653
IMG_7674
IMG_7706
IMG_7723
IMG_7757
IMG_7794
IMG_7864
IMG_7892
IMG_7929
IMG_7991
IMG_8004
IMG_8005
IMG_8020
IMG_8038
IMG_8307
IMG_8492
IMG_8504
IMG_8514
IMG_8566
IMG_7637
IMG_7653
IMG_7674
IMG_7706
IMG_7723
IMG_7757
IMG_7794
IMG_7864
IMG_7892
IMG_7929
IMG_7991
IMG_8004
IMG_8005
IMG_8020
IMG_8038
IMG_8307
IMG_8492
IMG_8504
IMG_8514
IMG_8566
previous arrow
next arrow

Autor zdjęć: Monika Stępniak – fotoMI

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski JM Rektor
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko JM Rektor Politechniki Lubelskiej
Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Kazimierz Trębacz Zakład Biofizyki
Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker
Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych
Wydział Mechaniczny
Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. Lech Zdybel
Zakład Antropologii Społecznej
Instytut Kulturoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka
Katedra i Zakład Biologii z Genetyką
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska-Junak
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, prof. PL
Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych
Wydział Mechaniczny
Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Paweł Glibowski
Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Magdalena Krauze
Katedra Biochemii i Toksykologii
Instytut Biologii i Biochemii
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. n. med. Krystyna Laszki-Szcząchor
Katedra i Zakład Patofizjologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Instytut Pedagogiki
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Renata Matraszek-Gawron
Katedra Fizjologii Roślin
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Bożena Muszyńska, Prof. UJ
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej
Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum

dr hab. Agata Skała
Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
Instytut Filologii Polskiej
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Danuta Sobczyńska, prof. UAM
Instytut Filozofii
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Magdalena Staszczak
Zakład Biochemii
Instytut Biologii i Biochemii
Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr n. farm. Anna Biernasiuk
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. hum. Agnieszka Demczuk
Zakład Praw Człowieka
Wydział Politologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr n. o zdr. Mariola Janiszewska
Katedra Zdrowia Publicznego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

dr n. farm. Przemysław Kołodziej
Katedra i Zakład Biologii z Genetyką
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Małgorzata Kozioł
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Marta Łuczyk
Zakład Onkologii
Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

dr n. med. Robert Łuczyk
Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Marta Olszewska
Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych
Instytut Genetyki Człowieka
Polska Akademia Nauk

dr n. med. Ewa Rojczyk
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr n. med. Marcin Rząca
Zakład Onkologii
Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

dr n. med. Justyna Woś
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Gustaw Wójcik
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

dr Dorota Bis
Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Tomasz Cieplak
Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa
Wydział Zarządzania
Politechnika Lubelska

dr Adam Gawryluk
Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu
Wydział Agrobioinżynierii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr inż. Michał Gęca
Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych
Wydział Mechaniczny
Politechnika Lubelska

dr inż. Arkadiusz Gola
Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych
Wydział Mechaniczny
Politechnika Lubelska

dr inż. Łukasz Grabowski
Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych
Wydział Mechaniczny
Politechnika Lubelska

dr Monika Jach
Katedra Biologii Molekularnej
Instytut Biotechnologii
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Paweł Kot
Katedra Psychologii Emocji i Motywacji
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr inż Monika Kulisz
Wydział Zarządzania
Politechnika Lubelska

dr inż. Andrzej Kurek
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Wydział Mechaniczny
Politechnika Opolska

dr Łukasz Lewkowicz
Zakład Myśli Politycznej
Wydział Politologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Beata Lisowska
Zakład Kultury Wizualnej
Instytut Kulturoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Piotr Listos
Katedra Anatomii Patologicznej
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

dr inż. Tomasz Łusiak
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

dr inż. Adam Masłoń
Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska
Politechnika Rzeszowska

dr inż. Konrad Pietrykowski
Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych
Wydział Mechaniczny
Politechnika Lubelska

dr Anna Pytlak
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska
Instytut Biotechnologii
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

dr Wojciech Radzki
Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Ewa Sajnaga
Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL

dr Grzegorz Skrobotowicz
Katedra Prawa Karnego Wykonawczego
Instytut Prawa
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr inż. Rafał Sochaczewski
Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej

dr inż. Marcin Szlachetka
Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej

dr Mariola Tymochowicz
Zakład Kultury Polskiej
Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Marta Wójcik
Zakład Patofizjologii
Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr n. hum. Michał Zawadzki
Instytut Kultury
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Urszula Złotek
Katedra Biochemii i Chemii Żywności
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komitet Organizacyjny Konferencji:

• Paulina Mazurek
• Joanna Szydełko
• Aleksandra Murak
• Marta Mulawa
• Wioleta Kowalska
• Magdalena Szydełko
• Anna Futa
• Magdalena Figiel
• Ewelina Firlej
• Paulina Szymczyk
• Sylwia Bilska
• Jadwiga Bąk
• Monika Maciąg
• Marcin Szklarczyk
• Małgorzata Kozioł
• Jakub Pizoń
• Zbigniew Czyż
• Monika Kulisz
• Justyna Kujawska
• Wojciech Cel
• Mirosław Szala
• Tytus Tulwin
• Ewelina Krawczak
• Małgorzata Ozga
• Katarzyna Wójcik-Oliveira
• Maksymilian Piątek
• Konrad Lis
• Agnieszka Chrzan-Rodak
• Agata Pietraszek
• Kinga Augustowska-Kruszyńska
• Magdalena Paziewska
• Krzysztof Rojek
• Beata Fijołek-Soska
• Olga Smalej
• Przemysław Wrochna
• Beata A. Nowak
• Karolina Lewczuk
• Agnieszka Pytka
• Kamil Maciąg
• Łukasz Wójcik
• Gracjana Woźniak
• Paweł Karpiński
• Izabela Miturska
• Karolina Głogowska
• Magdalena Zawada-Michałowska
• Agnieszka Nowacka
• Żaklin Grądz
• Róża Dzierżak
• Monika Mańko
• Maciej Szypulski
• Dawid Zarzeczny
• Magdalena Michalska
• Patrycja Walczuk

 
Lista nagrodzonych wystąpień ustnych i posterów naukowych w poszczególnych obszarach:

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

 • Najlepsze wystąpienia: Marzena Kukla , Aleksandra Majchrzak , Anna Stelmach , Monika Hałgas , Justyna Kwolczak, Katarzyna Baltaziak , Katarzyna Skrypnik , Justyna Fic, Karolina Rychtyk, Aleksandra Kędziora
 • Najlepsze postery: Jakub Książkiewicz, Katarzyna Słapek, Marta Kędzierska, Dominika Komorowska

Obszar sztuki:

 • Najlepsze wystąpienie: Mateusz Tofilski

Obszar nauk społecznych:

 • Najlepsze wystąpienia: Aleksandra Korpysz, Patrycja Maślankiewicz, Natalia Kopiś, Katarzyna Borzym, Katarzyna Struzińska, Marek Suska, Elżbieta Styk
 • Najlepszy poster: Agnieszka Bielińska

Obszar nauk humanistycznych:

 • Najlepsze wystąpienia: Maksym Denysenko, Wioleta Gaweł, Monika Torczyńska, Justyna Mandziuk, Jędrzej Janicki
 • Najlepszy poster: Paulina Kumięga

Obszar nauk technicznych:

 • Najlepsze wystąpienia: Łukasz Mucha, Sławomir Zalewski, Magdalena Fryc, Karina Kocot, Wojciech Boruch, Mikołaj Rogóż, Żaneta Garczyk, Piotr Palimąka
 • Najlepsze postery: Julia Giera, Wojciech Paterek

Obszar nauk przyrodniczych:

 • Najlepsze wystąpienia: Justyna Dąbrowska, Oliwia Siomak, Katarzyna Kruk
 • Najlepsze postery: Jakub Kuczyński, Nina Rędzia

Obszar nauk ścisłych:

 • Najlepsze wystąpienie: Jakub Rech
 • Najlepszy poster: Bogumiła Szostak

Obszar nauk Nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych:

 • Najlepszy poster: Anna Wilczyńska

 
Patroni Honorowi:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
• Politechnika Lubelska
• Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
• Krajowa Reprezentacja Doktorantów
• Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Patroni Medialni:
• Wydawnictwo PWN
• Platforma Pol-Int
• TV Student

Organizatorzy:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Facebook