Regulamin Konferencji dostępny jest poniżej:

Regulamin XII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2020

Facebook