Regulamin Konferencji dostępny jest poniżej:

Regulamin XIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2021

Facebook