Regulamin Konferencji dostępny jest poniżej:

Regulamin XIV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2022

Facebook