• od 16 sierpnia 2021 r. do 3 marca 2022 r.– zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 4 marca 2022 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych i posterów naukowych
• 24-27 marca 2022 r. – XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”  (24-27 marca sesje online, 26-27 marca sesje stacjonarne)
do 4 kwietnia 2022 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• do 15 września 2022 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 4 kwietnia 2022 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook