• 23 listopada 2020 –  25 lutego 2021 r. –  zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 4 marca 2021 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych i posterów naukowych
25-28 marca 2021 r. – XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” (25-28 marca sesje online, 27-28 marca sesje stacjonarne)
• do 4 kwietnia 2021 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• do 15 września 2021 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 4 kwietnia 2021 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook