Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

 • obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • obszar nauk przyrodniczych;
 • obszar nauk ścisłych;
 • obszar nauk technicznych;
 • obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
 • obszar nauk humanistycznych;
 • obszar nauk społecznych;
 • obszar sztuki.

Uczestnikami wydarzenia mogą być:

 • pracownicy naukowi,
 • doktoranci,
 • studenci,
 • zaproszeni goście,
 • przedstawiciele firm.
Facebook