Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Justyna Bohacz, prof. UP
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Grzegorz Brona
Creotech Instruments, były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej
dr hab. Anna Dymmel, prof. UMCS
Katedra Humanistyki Cyfrowej, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS
Katedra Immunobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. Michael Giersig
Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Paweł Glibowski, prof. UP
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. inż. Arkadiusz Gola, prof. PL
Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Anna Jakubczyk, prof. UP
Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Anna Karłyk-Ćwik, prof. DSW
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. UP
Zakład Inżynierii Ekologicznej, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Mariusz Krawiec, prof. UMCS
Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Instytut Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
Katedra Pedagogiki i Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ
Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. n. o zdr. Anna Pacian
Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
Rektor Politechniki Lubelskiej
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP
Instytut Spraw Społecznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. UTH Radom
Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
dr hab. n. farm. Anna Serefko
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej, Pracownia Badań Przedklinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Agata Skała, prof. UMCS
Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Anna Tryksza,
Katedra Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. n. med. Iwona Wertel
I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Urszula Złotek, prof. UP
Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr n. med. Agnieszka Bartoszek
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. farm. Anna Biernasiuk
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
dr Agnieszka Demczuk
Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Maciej Frant
Zakład Chorób Świń, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
dr n. farm. Ewa Gibuła-Tarłowska
Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr inż. Łukasz Grabowski
Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
dr inż. Daniel Janczak
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska
dr n. o zdr. Mariola Janiszewska
Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Karol Juszka
Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
dr n. farm Katarzyna Klimek
Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Agnieszka Kościuk-Jarosz
Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. med. Wioleta Kowalska
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Małgorzata Kozioł
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Agnieszka Kuźniar
Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Łukasz Lamża
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński
dr Karol Lemański
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
dr Łukasz Lewkowicz
Katedra Myśli Politycznej. Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. n. wet. Piotr Listos
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Agnieszka Malik
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Kamil Mazurek
Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. praw. Jolanta Pacian
Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med., dr n. prawn. Łukasz Pilarz
Oddział Otolaryngologii, Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o. w Gliwicach
dr Grzegorz Skrobotowicz
Katedra Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr inż. Maciej Szeląg
Katedra Budownictwa Ogólnego, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
dr Izabela Anna Szkurłat
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Akademia Pomorska w Słupsku
dr Dorota Tymura
Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Anna Walkiewicz
Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN
dr Rafał Wawer
Katedra Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. med. Justyna Woś
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr inż. Wioletta Wróblewska
Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr n. o zdr. Kinga Zdunek
Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Facebook