Nad przebiegiem Konferencji będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Tomasz Arciszewski, Ph.D., Professor, Civil, Environmental and Infrastructure Engineering Department, Volgenau School of Engineering, George Mason University, USA

prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska-Kotowicz, Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych OUN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Marek Godlewski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

prof. dr hab. Grażyna Gościniak, Katedra i Zakład Mikrobiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJInstytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Grzegorz Igliński, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów, Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Professor Lidia Morawska, PhD, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, dyrektor Międzynarodowego Laboratorium Jakości Powietrza i Zdrowia w QUT

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Rektor Politechniki Lubelskiej

prof. dr hab. Magdalena Wójciak, Zakład Chemii Analitycznej, Katedra Chemii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. Piotr Zawojski, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. n. farm. Ewa Gibuła-Tarłowska, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

dr hab. inż. Anna Jakubczyk, prof. UP, Katedra Biochemii, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr hab. Monika Karaś, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska, prof. UM, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. Marcin Komańda, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska

dr hab. n. med. Joanna Krzowska-Firych, Klinika Leczenia Chorób Zakaźnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki

dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB, Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. inż. Agnieszka Pilarska, prof. UPP, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. Michał Rusinek, Katedra Teorii Literatury, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. n. farm. Anna Serefko, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej, Pracownia Badań Przedklinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. Agata Skała, prof. UMCS, Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Katarzyna, Smyk, prof. UMCS, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Anna Tryksza, Katedra Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Alicja Antas-Jaszczuk, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr Renata Bancerz, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr n. med. Agnieszka Bartoszek, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Renata Bryzek, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr Tomasz Cudejko, School of Healthcare Sciences, College of Biomedical and Life Sciences, Cardiff University, United Kingdom

dr inż. Zbigniew Czyż, Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska

dr inż. Dorota Dardas, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

dr Marcin Domaciuk, Katedra Biologii Komórki, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Paweł Fortuna, Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr inż. Łukasz Grabowski, Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska

dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Elżbieta Januszewska, Katedra Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Karol Juszka, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr n. farm. Paulina Kazimierczak, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. farm. Katarzyna Klimek, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Katarzyna Kocka, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Wioleta Kowalska, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr n. med. Marta Łuczyk, Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Agnieszka Malik, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii I Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr n. farm. Agnieszka Marzec, Zakład Dietetyki Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Danuta Ochojska, Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski

dr Elżbieta Pawlak-Hejno, Katedra Komunikacji Medialnej, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Adriana Pogoda-Kołodziejak, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr inż. Monika PytkaKatedra Biotechnologii, Mikrobiologii I Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Olga Smalej, Katedra Metod Badawczych Zarządzania, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Andrzej Sołtys, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

dr Ewa Stawinoga, Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego, Instytut Neofilologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Barbara Stelingowska, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr Kristina Vorontsova, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr inż. Wioletta Wróblewska, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Facebook