Relacja z przebiegu VIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2016 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
🎬 zobacz relacje wideo, kliknij play


tygiel2015logo
W dniach 12-13 marca 2016 roku odbyła się VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Została ona zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL; Samorząd Doktorantów Politechniki Lubelskiej; KN Technologii Materiałów, Politechniki Lubelskiej; SKN Projektowania i Druku Przestrzennego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie KN Biologów i Hodowców Zwierząt, Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.Celem tego wydarzenia była wymiana poglądów oraz doświadczeń naukowych i integracja między środowiskami pracowników naukowych, doktorantów i studentów, a także inspiracja do nawiązywania współpracy oraz stworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

W Konferencji udział wzięło 550 osób z ponad 60 uczelni. Podczas dwudniowych obrad odbyło się 31 sesji tematycznych, w których ponad 330 prelegentów miało możliwość przedstawienia wyników badań uzyskanych w ramach realizacji badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Drugiego dnia Konferencji odbyła się sesja posterowa, podczas której autorzy zaprezentowali 120 posterów naukowych, by wspólnie dyskutować nad osiągnięciami, problemami i możliwościami współczesnej nauki.

Wśród uczestników zostało wyłonionych 40 laureatów, którzy zostali wyróżnieni za najlepsze wystąpienia ustne i postery w sesjach tematycznych. Lista nagrodzonych osób dostępna jest poniżej.

W ramach udziału w Konferencji Uczestnicy mieli możliwość przygotowania artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w formie rozdziałów w monografiach naukowych.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. dr hab. Zofia Stępniewska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Ryszard Szyszka – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Kazimierz Trębacz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Adam Choma – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Marek Babicz, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Magdalena Staszczak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Jolanta Zdybel – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Małgorzata Kwiecień – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. n. med. Iwona Wertel – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. med. Marta Łuczyk – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. med. Anna Irzmańska-Hudziak – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. med. Renata Domżał-Drzewicka – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. med. Krzysztof Sokołowski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr Grzegorz Skrobotowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Aleksandra Seta-Koselska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Jarosław Zubrzycki – Politechnika Lubelska
Dr Ewa Skrzypczak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jako Goście Honorowi swoją obecnością zaszczycili nas:
Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – „Ontologiczne i epistemologiczne aspekty pomiaru w mechanice kwantowej”
Dr Monika Elżbieta Jach, Katedra Biologii Molekularne, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – „Mikrobiota, mikrobiom i superorganizm”
Dr inż. Małgorzata Goleman, Katedra Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – „Zaburzenia behawioralne czy pies źle wychowany?”
Thermolytix Sp. z o.o. – „Opracowanie innowacyjnej metody zwiększenia efektywności ogniw fotowoltaicznych”

Patronat nad przedsięwzięciem objęli:
Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Porozumienie Doktorantów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Śląski Uniwersytet Medyczny
Politechnika Lubelska
Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych
Termedia sp. z o.o.
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
Biotechnologia.pl
Radio Lublin
TVP 3 Lublin
AIESEC Polska
MEDtube sp. z o. o.
Radio eR

Organizację Wydarzenia wsparli Sponsorzy:
Thermolytix Sp. z o.o.
D.H.R. Kontakt Sp. z o.o.
INB Marketing Sp. z o.o.

vlcsnap-error368
DSCN9075
DSCN9056
DSCN9050
DSCN9039
DSCN9025
DSCN9021
DSCN9019
DSCN9015
DSCN9009
DSCN8964
DSCN8969
DSCN8975
DSCN8981
DSCN8991
DSCN8994
DSCN8996
DSCN9006
DSCN9007
DSCN8959
DSCN8893
DSCN8879
DSCN8955_2
DSCN8938_2
DSCN8876
DSCN8873
DSCN8938
DSCN8932
DSCN8865
DSCN8863
DSCN8929
DSCN8918
DSCN8859
DSCN8857
DSCN8908
DSCN8907
DSCN8856
DSCN8784
DSCN8796
DSCN8797
DSCN8798
DSCN8825
DSCN8802
DSCN8801
DSCN8842
DSCN8851
DSCN8768
DSC00605
DSCN8765
DSCN8753
DSCN8724
DSCN8721
DSCN8718
DSCN8716
DSC00632
DSC00617
previous arrow
next arrow
vlcsnap-error368
DSCN9075
DSCN9056
DSCN9050
DSCN9039
DSCN9025
DSCN9021
DSCN9019
DSCN9015
DSCN9009
DSCN8964
DSCN8969
DSCN8975
DSCN8981
DSCN8991
DSCN8994
DSCN8996
DSCN9006
DSCN9007
DSCN8959
DSCN8893
DSCN8879
DSCN8955_2
DSCN8938_2
DSCN8876
DSCN8873
DSCN8938
DSCN8932
DSCN8865
DSCN8863
DSCN8929
DSCN8918
DSCN8859
DSCN8857
DSCN8908
DSCN8907
DSCN8856
DSCN8784
DSCN8796
DSCN8797
DSCN8798
DSCN8825
DSCN8802
DSCN8801
DSCN8842
DSCN8851
DSCN8768
DSC00605
DSCN8765
DSCN8753
DSCN8724
DSCN8721
DSCN8718
DSCN8716
DSC00632
DSC00617
previous arrow
next arrow
Facebook