IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” odbyła się w dniach 18-19 marca 2017 roku w Lublinie. W Wydarzeniu uczestniczyło ponad 600 przedstawicieli środowiska naukowego – pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru naukowego oraz merytorycznej dyskusji na temat przedstawianych zagadnień naukowych.

🎬 zobacz relacje wideo, kliknij play

Główną ideą Konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin nauki. Obrady prowadzone w interdyscyplinarnym gronie pozwoliły rzucić nowe światło na omawiane zagadnienia. Zgodnie z intencją organizatorów, wiedza nabyta przez uczestników, oraz nawiązane podczas Konferencji kontakty, przyczyni się do zwiększenia innowacyjności i użyteczności prowadzonych działań. Inicjatywa, która po wielu latach, przynosi oczekiwane rezultaty, stała się niewątpliwie jednym z największych panelów wiedzy w Polsce.

IX Konferencja TYGIEL została zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który został Partnerem Organizacyjnym przedsięwzięcia.

Goście Honorowi Konferencji

Wykład pt.: Transdyscyplinarność: koszty i zyski

prof. Barbara Czarniawska jest magistrem psychologii (Uniwersytet Warszawski, 1970) i doktorem nauk ekonomicznych (SGPiS, 1976), a obecnie profesorem organizacji i zarządzania na Uniwersytecie w Goteborgu, Szwecja. Szkoła Ekonomii w Sztokholmie, Szkoła Biznesu w Kopenhadze i Szkoła Ekonomii w Helsinkach nadały jej tytuł doktora honoris causa. Członkini Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk, Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Technicznych, Królewskiego Towarzystwa Nauki i Sztuki w Goteborgu, oraz Societas Scientiarum Fennica. Bada organizowanie i zarządzanie z perspektywy konstruktywistycznej i feministycznej; ostatnio w centrum jej zainteresowań jest związek między praktyką zarządzania i kulturą masową. Jako metodolog zajmuje się technikami badań terenowych i zastosowaniem narratologii w naukach społecznych. Pisze w języku angielskim, szwedzkim, włoskim i polskim. Jej ostatnie książki po polsku to Trochę inna teoria organizacji, Poltex 2010/2013 i Zmiana kadru: Jak zarządzano Warszawą w okresie przemian, Sedno 2014.


Wykład pt.: Szczepionki Przeciwwirusowe Nowej Generacji

prof. dr hab. Bogusław Szewczyk – wirusolog; kierownik Zakładu Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed. Był członkiem Eksperckiej Grupy Doradczej KE w 5 Programie Ramowym UE oraz członkiem European Food Safety Authority UE ds. monitoringu i zapobiegania ptasiej grypie. Odbył staże zagraniczne na University of California San Francisco, University of Utah, University of London. Zajmuje się między innymi konstruowaniem szczepionek i testów diagnostycznych za pomocą metod inżynierii genetycznej.


Wykład pt.: Cyfrowe życie

dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS – medioznawca, teoretyk mediów cyfrowych, animator kultury, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej UMCS. Kurator i współtwórca wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Autor i redaktor książek: Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu (Wrocław 2010), Kulturowe kody technologii cyfrowych (Lublin 2011), Mindware. Technologie dialogu (Lublin 2012), Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych (Lublin 2013). Współtwórca i członek zarządu Fundacji Instytut Kultury Cyfrowej (www.kulturacyfrowa.org).


Wykład pt.: Eksploracja Marsa – wyzwania i rozwiązania

mgr inż. Marcin Maciejewski – elektronik, doktorant, pracownik Politechniki Lubelskiej.
Koordynator Projektu ORION, interdyscyplinarnego przedsięwzięcia, zrzeszającego specjalistów z wielu dziedzin nauk technicznych, informatycznych oraz przyrodniczych. Celem projektu jest stworzenie łazika marsjańskiego – robota mobilnego odpornego na warunki panujące na „czerwonej planecie”. Interesuje się nowymi technologiami w robotyce, telemedycynie, druku 3d i uzbrojeniu.
Podczas konferencji został również zaprezentowany model robota.

Komitet naukowy

dr hab. Robert W. Cibrowski, prof. UwB JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko JM Rektor Politechniki Lubelskiej
Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Prof. dr hab. Stanisław Michałowski JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Kazimierz Trębacz Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab Ryszard Szyszka Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Adam Choma Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Prof. dr hab. Cezary Sławiński Instytut Agrofizyki, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Lech Zdybel Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Joanna Czarnecka Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Magdalena Staszczak Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Magdalena Krauze Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Ewa Kocój Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr n. hum. Agnieszka Demczuk Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr n. o zdr. Mariola Janiszewska Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Marta Łuczyk Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Robert Łuczyk Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Paweł Chruściel Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. hum. Piotr Romaniuk Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr n. hum. Michał Zawadzki Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr Monika Jach Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Piotr Józefowski Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
dr n. med. Krzysztof Kaczmarek Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny
dr Piotr Listos Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr n. med. Marcin Rząca Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr Ewa Sajnaga Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych w Lublinie
dr Paweł Stangret Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Grzegorz Skrobotowicz Wydział Prawa Karnego Wykonawczego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Adam Gawryluk Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Monika Kulisz Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska
dr inż. Mirosław Szala Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
dr inż. Łukasz Grabowski Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
dr inż. Konrad Pietrykowski Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
dr inż. Michał Gęca Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
dr inż. Rafał Sochaczewski Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
dr inż. Marcin Szlachetka Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
dr Anna Szopa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
dr Łukasz Lewkowicz Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Agata Skała Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. med. Anna Irzmańska-Hudziak Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Justyna Woś II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 

Patronaty Honorowe:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk
Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Patronaty Medialne:
Biotechnologia.pl
Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc
Historia.org.pl
konferencjemedyczne.info

Patronaty:
Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich
Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Samorząd Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej

Partner Organizacyjny:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Najlepsze wystąpienia ustne

Pani Małgorzata Waldowska-Kasprzak Obecność limfocytów iNKT o aktywności regulatorowej w przebiegu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) Prace z zakresu chorób nowotworowych
Pani Magdalena Gontarz Zaburzenia depresyjne u pacjentów dorosłych z padaczką Prace z zakresu nauk medycznych
Pan Marcin Wekwejt Bioaktywność i biofunkcjonalność cementu kostnego – charakterystyka i metody badań Prace z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Pani Aleksandra Pollap Zastosowanie czujników elektrochemicznych do oznaczania pozostałości antybiotyków w żywności Prace z zakresu nauk medycznych, technik analitycznych, mikrobiologii i kosmetologii
Pani Eliza Romańczuk Określanie metodą dyfraktogramów rentgenowskich wielkości krystalitów i odkształceń sieci mechanicznie stopowanych proszków stopu Fe-18Cr-18Mn Prace z zakresu inżynierii materiałowej
Pani Marta Kowalska Społeczeństwo pogranicza – człowiek wobec rzeczywistości wirtualnej Prace z zakresu politologii i społeczeństwa
Pani Magdalena Fuhrmann Rekreacyjna aktywność fizyczna studentów Uniwersytetu Warszawskiego Prace z zakresu fizjoterapii i nauk o zdrowiu
Pan Jarosław Golis Czy jagoda kamczacka może konkurować z popularnymi owocami jagodowymi? Przegląd aktualnych badań fizykochemicznych i aktywności biologicznej Prace z zakresu nauk medycznych
Pani Magdalena Fryc Analiza zmian nowotworowych płuc za pomocą pakietu Matlab Prace z zakresu nauk matematycznych i fizycznych
Pan Maciej Andrzejewski Sposoby zmniejszenia uciążliwości środowiskowej prac manewrowych Prace z zakresu nauk inżynieryjnych
Pan Jonasz Pawlaczyk Ludzie, szympansy i bonobo. Pytanie o naturę człowieka na podstawie poglądów Frans’a de Waal Prace z zakresu filozofii
Pani Magda Olesiuk-Okomska Kodeksowe regulacje przestępstwa handlu ludźmi w świetle zobowiązań międzynarodowych Polski Prace z zakresu prawa
Pan Jakub Oliwa Rola makro i mikroelementów we wzroście i aktywności fotosyntetycznej rzepaku (Brassica napus L.) Prace z zakresu biologii roślin
Pani Barbara Laskowska Zdolność polimerów dendrymerycznych typu PAMAM do tworzenia kompleksów typu host – guest i ich biomedyczne zastosowanie Prace z zakresu nauk biologiczno-chemicznych oraz chemii i fizyki
Pani Marta Gapińska Właściwości implantowanego tlenku cyrkonu – badania strukturalne na rzecz reaktorów IV generacji Prace z zakresu nauk biologiczno-chemicznych oraz chemii i fizyki
Pan Paweł Łyp Babeszjoza psów w świetle nowych badań Prace z zakresu hodowli i dobrostanu zwierząt
Pan Paweł Piotr Mańko Optymalizacja geometrii wypraski wtryskowej Prace z zakresu technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz nauk elektrotechnicznych
Pani Aldona Lach Potencjał biomasy sadowniczej z przycinania pielęgnacyjnego w województwie łódzkim Prace z zakresu biologii i badań środowiskowych
Pani Monika Bogdanowska Interdyscyplinarny Słownik Wielojęzyczny on-line – możliwości i ograniczenia Prace z zakresu literatury i zagadnień pokrewnych
Pani Lea Kazanecka-Olejnik Zastosowanie ruchu w architekturze adaptacyjnej Prace z zakresu budownictwa i architektury oraz dziedzictwa narodowego
Pani Paulina Cembrowska Czy osobowość wpływa na stan zdrowia człowieka? – typ osobowości A, B, C i D w powiązaniu z jednostkami chorobowymi Prace z zakresu psychologii
Pani Joanna Szulc Wpływ dodatków fałszujących na wybrane cechy jakościowe miodu Prace z zakresu przemysłu spożywczego, rolnictwa i inżynierii środowiskowej
Pan Łukasz Fabia Rytuał czy bluźnierstwo? Powtórne pochówki Kazimierza Wielkiego i Wacława IV i ich znaczenie na tle innych przykładów europejskich Prace z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego
Pani Karolina Wojtunik-Kulesza Naturalne antyoksydanty i inhibitory acetylocholinoesterazy jako narzędzie w walce z chorobą Alzheimera Prace z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Pan Dymitr Misiejuk Skryta natura świata czyli jak nauczać ze zrozumieniem? Wnioski na podstawie filozofii Hryhorija Skoworody Prace z zakresu edukacji oraz mniejszości religijnych i etnicznych
Pani Aleksandra Łoś Biologia murarki ogrodowej Prace z zakresu entomologii i genetyki
Pan Filip Kierzkowski Wpływ zmiany paliwa w pojazdach silnikowych na redukcję emisji CO2 Prace z zakresu ochrony środowiska

 

Najlepsze postery

Pani Karolina Idczak Badania wzrostu cienkich warstw Zn na powierzchni 4H-SiC(0001) Prace z zakresu nauk ścisłych
Pan Michał Wójcik Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w nasileniu myślenia magicznego Prace z zakresu nauk społecznych i humanistycznych
Pani Anna Kasperczuk Rola ścieżki sygnalizacyjnej Fgf4/MAPK w regulacji rozwoju chimerowego zarodka myszy Prace z zakresu nauk przyrodniczych
Pani Anna Stępień Produkcyjność kukurydzy w różnych systemach uprawy roli Prace z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Pani Paulina Miziak Analiza działania płynu celomatycznego dżdżownicy Dendrobaena veneta na komórki Candida albicans za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz mikroskopu sił atomowych (AFM) Prace z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Pani Anna Kaczorowska Krytyczna analiza metod usuwania paracetamolu ze złożonych matryc Prace z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Pan Grzegorz Młynarczyk Wybrane metaloproteinazy w raku pęcherza moczowego Prace z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Pani Magdalena Karpowicz Wpływ parametrów procesu LENS na mikrostrukturę oraz skład fazowy stali austenitycznej 316L Prace z zakresu nauk technicznych
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Facebook