XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020
“Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

 


➡ prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
➡ dla studentów, doktorantów i naukowców
➡ aktualna i ważna tematyka
➡ prace badawcze i przeglądowe
➡ wartościowe wykłady specjalne
wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
➡ publikacja rozdziałów
➡ profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Wierzymy, że XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

🎬 zobacz zapowiedź najnowszej edycji konferencji, kliknij play

🎬 zobacz relacje wideo, kliknij play

previous arrow
next arrow
Slider

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek – Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
Tytuł wystąpienia: Co biolog molekularny ma do powiedzenia o umyśle?

Prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski – Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Tytuł wystąpienia: Kondensacja Bosego-Einsteina wczoraj i dziś.

Dr hab. Małgorzata Bieńkowska prof.UwB – Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku
Tytuł wystąpienia: Interdyscyplinarność w naukach społecznych.

Dr Krzysztof Chyliński – CSF ProTech, Wiedeń
Tytuł wystąpienia: Inżynieria genetyczna z CRISPR/Cas9 – od terapii genowej do wskrzeszania mamutów.

dr inż. Leszek LataczSmart Solution
Tytuł wystąpienia: Techniczne zastosowania mikrotomografii komputerowej.

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.
XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” Abstrakty
Redakcja:
Barbara Wrzyszcz
Ewelina Chodźko
Kamil Maciąg[link]

Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Partnerzy

 
 


Organizatorzy


Facebook