XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020
“Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

 

Szanowni Państwo,

W związku z zarządzeniem Nr R-19/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Politechniki Lubelskiej – partnera organizacyjnego Konferencji TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu wydarzenia.

Nowy termin Konferencji TYGIEL uzależniony będzie od sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju. O nowej dacie poinformujemy Państwa najszybciej jak to możliwe. Bardzo przepraszamy za zaistniała sytuację, pomimo że nie jest ona od nas zależna.

Prace nad publikacją rozdziałów do monografii naukowych będą przebiegać zgodnie z przyjętym harmonogramem. Prosimy o przesyłanie prac oraz oświadczeń autorów do 31 marca 2020 roku. Publikacja ukaże się (online) we wrześniu 2020 roku.

Z poważaniem,
Kamil Maciąg

Prezes Zarządu
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL


➡ prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
➡ dla studentów, doktorantów i naukowców
➡ aktualna i ważna tematyka
➡ prace badawcze i przeglądowe
➡ wartościowe wykłady specjalne
wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
➡ publikacja rozdziałów
➡ profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Wierzymy, że XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

🎬 zobacz zapowiedź najnowszej edycji konferencji, kliknij play

🎬 zobacz relacje wideo, kliknij play

previous arrow
next arrow
Slider

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek – Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
Tytuł wystąpienia: Co biolog molekularny ma do powiedzenia o umyśle?

Prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski – Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Tytuł wystąpienia: Kondensacja Bosego-Einsteina wczoraj i dziś.

Dr hab. Małgorzata Bieńkowska prof.UwB – Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku
Tytuł wystąpienia: Interdyscyplinarność w naukach społecznych.

Dr Krzysztof Chyliński – CSF ProTech, Wiedeń
Tytuł wystąpienia: Inżynieria genetyczna z CRISPR/Cas9 – od terapii genowej do wskrzeszania mamutów.

dr inż. Leszek LataczSmart Solution
Tytuł wystąpienia: Techniczne zastosowania mikrotomografii komputerowej.

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.
XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” Abstrakty
Redakcja:
Barbara Wrzyszcz
Ewelina Chodźko
Kamil Maciąg[link]

Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Partnerzy

 
 


Organizatorzy


Facebook