Regulamin Konferencji dostępny jest poniżej:

Regulamin XI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2019

Facebook