Regulamin Konferencji dostępny jest poniżej:

Regulamin X Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2018

Facebook