Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka
Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Roman Doktór
Katedra Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko
Rektor Politechniki Lubelskiej
prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik
Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny
w Lublinie
prof. dr hab. Jan Maciejewski
Kierownik Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych w
Instytucie Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Psychologii i Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL
Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Barbara Zdzisińska, prof. nadzw. UMCS
Zakład Wirusologii i Immunologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS
Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab Małgorzata Adamik-Szysiak
Zakład Dziennikarstwa, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska-Junak
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Małgorzata Dmitryjuk
Katedra Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Anna Dymmel
Zakład Kultury Informacyjnej i Czytelnictwa, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Marta Fiołka
Zakład Immunobiologii, Instytut Biologii i Chemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Marek Florek
Zakład Archeologii Średniowiecza i Okresu Nowożytnego, Instytutu Archeologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Grzegorz Janusz
Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. n. med. Paweł Kalinowski
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas
Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
dr hab. inż. Aneta Krzyżak
Katedra Płatowca i Silnika, Wydział Lotnictwa, Lotnicza Akademia Wojskowa
dr hab. Agnieszka Nawrocka
Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
dr hab. n. farm. Anna Petruczynik
Zakład Chemii Nieorganicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Aneta Ptaszyńska
Zakład Botaniki i Mykologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Agata Skała
Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Piotr Wasylczyk
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Department of
Medical Physics and Biomedical Engineering, University College London
dr hab. n. med. Iwona Wertel
Pracownia Immunologii Nowotworów, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Artur Banach
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Magdalena Barabas
Zakład Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. farm. Anna Biernasiuk
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Dorota Bis
Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr n. med. Renata Bogusz
Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Agnieszka Demczuk
Zakład Praw Człowieka, Wydział Politologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Małgorzata Dziekanowska
Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie
dr inż. Michał Gęca
Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
dr inż. Arkadiusz Gola
Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
dr Anna Grabowiec
Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr inż. Łukasz Grabowski
Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
dr Monika Jach
Katedra Biologii Molekularnej, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr inż. Daniel Janczak
Zakład Mikrotechnologii i Nanotechnologii, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska
dr n. o zdr. Mariola Janiszewska
Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Anna Karłyk-Ćwik
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
dr n. farm. Przemysław Kołodziej
Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Paweł Kot
Katedra Psychologii Emocji i Motywacji, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr n. med. Małgorzata Kozioł
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Grzegorz Krzywiec
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
dr inż. Monika Kulisz
Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska
dr Agnieszka Kuźniar
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Agnieszka Lasota
Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Łukasz Lewkowicz
Zakład Myśli Politycznej, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Dorota Litwin-Lewandowska
Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii, Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr inż. Małgorzata Łatka
Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska
dr inż. Tomasz Łusiak
Katedra Płatowca i Silnika, Wydział Lotnictwa, Lotnicza Akademia Wojskowa
dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Marta Oleszek
Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
dr inż. Konrad Pietrykowski
Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
dr Anna Pytlak
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr n. med. Marcin Rząca
Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Ewa Sajnaga
Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr n. farm. Anna Serefko
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Grzegorz Skrobotowicz
Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr inż. Rafał Sochaczewski
Katedra Nauk Technicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
dr inż. Mirosław Szala
Katedra Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
dr inż. Robert Szczepaniak
Katedra Płatowca i Silnika, Wydział Lotnictwa, Lotnicza Akademia Wojskowa
dr inż. Marcin Szlachetka
Katedra Nauk Technicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dr Mariola Tymochowicz
Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. med. Justyna Woś
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Gustaw Wójcik
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
dr Marta Wójcik
Zakład Patofizjologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Wioletta Wróblewska
Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Facebook