XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019
„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
Lublin, 23-24 marca 2019 r.

Harmonogram Konferencji

➡ prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
➡ dla studentów, doktorantów i naukowców
➡ aktualna i ważna tematyka
➡ prace badawcze i przeglądowe
➡ wartościowe wykłady specjalne
wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
➡ publikacja rozdziałów
➡ profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Wierzymy, że XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

🎬 zobacz relacje wideo, kliknij play

Arrow
Arrow
Slider

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


Prof. dr hab. Jan Maciejewski – Kierownik Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych w Instytucie Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Tytuł wystąpienia: „Problematyka bezpieczeństwa w naukach społecznych – socjologiczna perspektywa”

Prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik – Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Tytuł wystąpienia:„Międzynarodowe rekomendacje podstawą zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce”

Dr hab. Piotr Wasylczyk – Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, University College London
Tytuł wystąpienia:„Od impulsów laserowych do mikro-robotów, albo jak spędzić życie w nauce robiąc nudne rzeczy, które nikogo nie interesują”

Piotr Szczepanek – Dyrektor Pionu Systemów Sieciowych Comp S.A.
Tytuł wystąpienia:„System Treatnet – innowacyjny system wykrywania zainfekowanych użytkowników”


Krzysztof Ostafiński – Dyrektor Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
Tytuł wystąpienia: „Wiarygodność finansowa. Platforma Score Hunter jako przykład nowoczesnej platformy edukacyjnej”


Tomasz Mloduchowski – MindMe, www.mindme.pl
Tytuł wystąpienia: „Innowacje w terapii – wprowadzanie nowych technologii w celu zapewnienia
ludziom niemającym możliwości skorzystania z terapii tradycyjnej łatwiejszego dostępu do
pomocy”


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Sponsorzy

 
 


Organizatorzy

Facebook