X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018
„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
Lublin, 17-18 marca 2018 r.

Harmonogram konferencji oraz lista przyjętych tematów

➡ prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
➡ dla studentów, doktorantów i naukowców
➡ aktualna i ważna tematyka
➡ prace badawcze i przeglądowe
➡ wartościowe wykłady specjalne
wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
➡ publikacja rozdziałów – 5 pkt. MNiSW
➡ profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Wierzymy, że X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

🎬 zobacz relacje wideo, kliknij play
Gośćmi honorowymi będą:

Pani prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek – Kierownik, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
która zaprezentuje wykład pt.: „Zwinność jako czynnik sukcesu organizacji w społeczeństwie wiedzy

Pan prof. dr hab. Mariusz Gagoś – Kierownik, Zakład Biologii Komórki, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
który zaprezentuje wykład pt.: „Amfoterycyna B – nowe możliwości

Pan Tomasz Rozwalka – Koordynator Projektów B+R Harpo Sp. z o.o.,
który zaprezentuje wykład pt.: „Inteligentna odzież dla osób głuchoniewidomych – aplikacja wyników prac B+R

Wykład Patrona:
Pan Krzysztof Ostafiński – Dyrektor Programu, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
który zaprezentuje wykład pt.: „Program Nowoczesne Zarządzanie biznesem, czyli edukacja ekonomiczna dla każdego studenta. . Score Hunter jako przykład nowoczesne platformy edukacyjnej


Arrow
Arrow
Slider


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizatorzy

Facebook