VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016
„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
Lublin, 12-13 marca 2016 r.

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
• dla studentów, doktorantów i naukowców
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja rozdziałów – 4 pkt. MNiSW
• spotkanie integracyjne (szczegóły tutaj)
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia


 

Celem konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Wierzymy, że Konferencja TYGIEL przyczyni się do tworzenia międzyuczelnianych zespołów badawczych oraz realizacji interdyscyplinarnych projektów o charakterze naukowo-badawczym. Udział w konferencji daje możliwość uczestnictwa w wykładach specjalnych realizowanych przez doświadczonych pracowników nauki – specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. W tym roku wykłady wygłoszą (więcej o naszych Gościach
tutaj):

dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS, Ontologiczne i epistemologiczne aspekty problemu pomiaru w mechanice kwantowej
dr Monika Jach, Mikrobiota, mikrobiom i superorganizm
dr inż. Małgorzata Goleman , Zaburzenia behawioralne czy pies źle wychowany?
Thermolytix Sp. z o.o., Opracowanie innowacyjnej metody zwiększenia efektywności ogniw fotowoltaicznych
 

 

 


Patronaty

 
 

Sponsorzy

 
 

Organizatorzy