IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017
„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
Lublin, 18-19 marca 2017 r.

➡ prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
➡ dla studentów, doktorantów i naukowców
➡ aktualna i ważna tematyka
➡ prace badawcze i przeglądowe
➡ wartościowe wykłady specjalne
wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
➡ publikacja rozdziałów – 5 pkt. MNiSW
➡ profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Wierzymy, że IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.
Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

🎬 zobacz relacje wideo, kliknij playGoście Honorowi

Wykład pt.: Transdyscyplinarność: koszty i zyski

prof. Barbara Czarniawska jest magistrem psychologii (Uniwersytet Warszawski, 1970) i doktorem nauk ekonomicznych (SGPiS, 1976), a obecnie profesorem organizacji i zarządzania na Uniwersytecie w Goteborgu, Szwecja. Szkoła Ekonomii w Sztokholmie, Szkoła Biznesu w Kopenhadze i Szkoła Ekonomii w Helsinkach nadały jej tytuł doktora honoris causa. Członkini Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk, Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Technicznych, Królewskiego Towarzystwa Nauki i Sztuki w Goteborgu, oraz Societas Scientiarum Fennica. Bada organizowanie i zarządzanie z perspektywy konstruktywistycznej i feministycznej; ostatnio w centrum jej zainteresowań jest związek między praktyką zarządzania i kulturą masową. Jako metodolog zajmuje się technikami badań terenowych i zastosowaniem narratologii w naukach społecznych. Pisze w języku angielskim, szwedzkim, włoskim i polskim. Jej ostatnie książki po polsku to Trochę inna teoria organizacji, Poltex 2010/2013 i Zmiana kadru: Jak zarządzano Warszawą w okresie przemian, Sedno 2014.


Wykład pt.: Szczepionki Przeciwwirusowe Nowej Generacji

prof. dr hab. Bogusław Szewczyk – wirusolog; kierownik Zakładu Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed. Był członkiem Eksperckiej Grupy Doradczej KE w 5 Programie Ramowym UE oraz członkiem European Food Safety Authority UE ds. monitoringu i zapobiegania ptasiej grypie. Odbył staże zagraniczne na University of California San Francisco, University of Utah, University of London. Zajmuje się między innymi konstruowaniem szczepionek i testów diagnostycznych za pomocą metod inżynierii genetycznej.


Wykład pt.: Cyfrowe życie

dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS – medioznawca, teoretyk mediów cyfrowych, animator kultury, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej UMCS. Kurator i współtwórca wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Autor i redaktor książek: Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu (Wrocław 2010), Kulturowe kody technologii cyfrowych (Lublin 2011), Mindware. Technologie dialogu (Lublin 2012), Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych (Lublin 2013). Współtwórca i członek zarządu Fundacji Instytut Kultury Cyfrowej (www.kulturacyfrowa.org).


Wykład pt.: Eksploracja Marsa – wyzwania i rozwiązania

mgr inż. Marcin Maciejewski – elektronik, doktorant, pracownik Politechniki Lubelskiej.
Koordynator Projektu ORION, interdyscyplinarnego przedsięwzięcia, zrzeszającego specjalistów z wielu dziedzin nauk technicznych, informatycznych oraz przyrodniczych. Celem projektu jest stworzenie łazika marsjańskiego – robota mobilnego odpornego na warunki panujące na „czerwonej planecie”. Interesuje się nowymi technologiami w robotyce, telemedycynie, druku 3d i uzbrojeniu.
Podczas konferencji zostanie również zaprezentowany model robota.

Wierzymy, że Konferencja TYGIEL przyczyni się do tworzenia międzyuczelnianych zespołów badawczych oraz realizacji interdyscyplinarnych projektów o charakterze naukowo-badawczym. Udział w konferencji daje możliwość uczestnictwa w wykładach specjalnych realizowanych przez doświadczonych pracowników nauki – specjalistów z różnych dyscyplin naukowych.

 


Patronat Honorowy

 
 


Patronaty

 
 


Organizatorzy