IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017
„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
Lublin, 18-19 marca 2017 r.

➡ prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
➡ dla studentów, doktorantów i naukowców
➡ aktualna i ważna tematyka
➡ prace badawcze i przeglądowe
➡ wartościowe wykłady specjalne
wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
➡ publikacja rozdziałów – 5 pkt. MNiSW
➡ profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Wierzymy, że IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym stanie się inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.
Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

🎬 zobacz relacje wideo, kliknij play 

Wierzymy, że Konferencja TYGIEL przyczyni się do tworzenia międzyuczelnianych zespołów badawczych oraz realizacji interdyscyplinarnych projektów o charakterze naukowo-badawczym. Udział w konferencji daje możliwość uczestnictwa w wykładach specjalnych realizowanych przez doświadczonych pracowników nauki – specjalistów z różnych dyscyplin naukowych.

 


Patronat Honorowy

 
 


Patronaty

 
 


Organizatorzy